Nón lá em nghiêng rợp nắng hồng
Áo tà bay dải lụa chiều trong
Bước thu nhẹ gót hài e thẹn
E ấp tình ai giấu nỗi lòng

Nón lá em nghiêng bước hạ về
Áo bà ba luyến gót chân quê
Rì rào sóng lúa vàng trong gió
Ánh mắt che ngang lọn tóc thề

Nón lá em nghiêng lộng gió chiều
Rán hồng trong nắng tím hoang liêu
Bâng khuâng xe đạp chiều lên phố
Áo trắng cho ai nỗi nhớ nhiều

Nón lá em nghiêng giấu đợi chờ
Thẹn thùa lên chiếc nón bài thơ
Chiều xuân e ấp trong màu mắt
Cánh bướm vườn hồng say ước mơ

……

Mấy độ xuân về ngang nỗi nhớ
Thương vành nón lá tóc che nghiêng
Dấu xưa Thiếu Nữ hồn Thơ Việt
Một thuở đài trang khắp mọi miền .
Nguyễn khánh Chân

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: