NEW YORK – Cha mẹ của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ vào thứ Năm, sau khi được con gái bảo lãnh xin thẻ xanh trước đó. Ông Viktor và bà Amalija Knavs, cha mẹ của bà Melania, đã tuyên thệ tại một tòa di trú liên bang ở thành phố New York.

ông bà Knavs

Vào tháng Hai vừa qua, ông bà Knavs được xác nhận là thường trú nhân của Hoa Kỳ, sau khi di cư từ Slovenia. Luật sư Michael Wildes, đại diện cho ông bà Knavs, không xác nhận tin tức cho rằng bà Melania đã bảo lãnh cha mẹ, chỉ nói rằng hai người đã vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp.
Việc di cư của cha mẹ vợ của Tổng Thống Donald Trump hiện đang bị nhiều người chú ý, do chính phủ Trump lâu nay vẫn phải đối hệ thống di trú mà tổng thống gọi là “di dân dây chuyền,” tức việc những di dân trở thành công dân lại tiếp tục bảo lãnh người thân của họ đến Mỹ. Trong bài diễn văn Tình hình quốc gia trước đây, ông Trump từng khẳng định rằng, việc chấm dứt nạn “di dân dây chuyền” sẽ là một trong các điều ưu tiên của ông, và ông sẽ thắt chặt các chương trình di trú. “Theo hệ thống di trú hiện nay, một người di dân có thể bảo lãnh cho gần như một lượng không giới hạn những người bà con họ hàng,” ông Trump nói hồi tháng 1.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: