Joseph và Rachel đã biến mất từ ngày 27 tháng Bảy, 2017.