Mỗi ngày tại Hoa Kỳ say rượu lái xe đã lấy đi gần 30 mạng người. Ngay dù tử vong do say rượu lái xe đã giảm 1/3 trong vòng ba thập niên qua, vẫn còn quá nhiều mạng người bị mất vì say rượu lái xe. Tài liệu về thiệt hại từ NHTSA cho thấy tử vong và thiệt hại gây ra do say rượu lái xe đã hơn 40 tỉ đô la mỗi năm.
                                   Cảnh sát đang tuần tra DUI

Nghiên cứu được thực hiện bởi QuoteWizard, là trang mạng chuyên về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, cho thấy rằng thành phố với tỉ lệ bị bắt vì say rượu lái xe cao nhất là Greensboro tại tiểu bang North Carolina.

Thăm dò cũng cho thấy rằng California có số tài xế say rượu lái xe tập trung cao nhất, với 7 trong số 25 thành phố say rượu lái xe hàng đầu.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng các tài xế bị bắt vì say rượu lái xe chúng kiến gia tăng trung bình 830 đô la một năm trong tiền trả bảo hiểm xe của họ cho ít nhất  3 năm. Điều đó có nghĩa là thêm 2,500 đô la vào tiền bảo hiểm xe sau khi bị bắt vì say rượu lái xe.

Với lệ phí và tiền phạt theo luật pháp được thêm vào, tốn kém trung bình của một vụ say rượu lái xe là từ 7,000 đô la trở lên, theo nghiên cứu cho biết.

Sau đây là 25 thành phố có tỉ lệ cao nhất tài xế say rượu lái xe:

1- Greensboro

2- Boston

3- Columbus

4- Columbia SC

5- Boise

6- Denver

7- San Diego

8- Richmond

9- Charlotte

10- Virginia Beach

11- Dayton

12- Portland

13- Minneapolis

14- Sacramento

15- Salt Lake City

16- Bay Area

17- Seattle

18- Lexington

19- Omaha

20- Memphis

21- Riverside

22- Bakersfield

23- Philadelphia

24- Los Angeles

25- Fresno.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: