Theo Phúc Trình Đánh Giá Vô Gia Cư Thường Niên (AHAR) của Bộ Gia Cư Và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (USDHU), tính tới năm 2017 có khoảng 554,000 người vô gia cư tại Hoa Kỳ vào mỗi đêm, hay khoảng 0.17% của dân số Mỹ.

Vô gia cư không phải là chuyện mới. Đó là chuyện xa lắc xa lơ từ giữa thập niên 1870s. Chỉ có điều duy nhất đã thay đổi là trong khi một đất nước có nền kinh tế vững mạnh, mà dân số vô gia cư lại gia tăng đều, và tiếp tục gia tăng nữa. Một điều trớ trêu khó chấp nhận được.

Ảnh minh họa

California có số người vô gia cư đông nhất nước Mỹ, và xếp hạng thứ 3 về phần trăm dân số sau Alabama và Arkansas. Trong tiểu bang California, Santa Barbara xếp hạng thứ 5 sau Los Angeles, Quận Cam, San Diego, và San Fracisco.

Dân số vô gia cư của California tính vào mỗi đêm là khoảng 130,000, và dân số vô gia cư tại Quận Santa Barbara là khoảng 1,800 người.

Con số này được thu thập trong thăm dò Point in Time gần đây, gồm nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu quạt ra khắp các cộng đồng để thực hiện sự tính toán đích thực về dân số vô gia cư.

Đó là một việc làm thực sự cao quý, bởi vì các viên chức liên bang, tiểu bang, quận và thành phố không thể làm nhiều để giải quyết vấn đề vô gia cư ngoại trừ họ có ý tưởng có bao nhiêu người thực sự là vô gia cư.

Việc tính từ nỗ lực gần đây của Point in Time cho thấy một sự sút giảm nhẹ số người vô gia cư được tính, nhưng các chuyên gia biết đó không phải là mảng thông tin liên quan đến thống kê, phần lớn là bởi vì đa phần trong dân số vô gia cư kinh niên tản mát ra khi họ thấy người thực hiện thăm dò tới gần.

Thăm dò Point in Time gần đây cho thấy sự thay đổi đáng kể trong những người vô gia cư có chỗ ở tại và không có chỗ tạm trú. Trong lần tính vào năm 2017, 2 nhóm này là ngang nhau – 960 người có chỗ tạm trú so với 890 không có chỗ tạm trú. Trong lần tính vào năm 2019, có 670 người vô gia cư có chỗ tạm trú, và 1,133 không có chỗ tạm trú.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: