Hoa Kỳ cung cấp tem phiếu thực phẩm cho hơn 47 triệu người để giúp họ mua thực phẩm mỗi tháng

Trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ để mua thực phẩm đã bị cắt giảm đối với hàng triệu người Mỹ nghèo khó, kết quả của cuộc tranh luận đang tiếp diễn về những ưu tiên trong việc chi tiêu.

Hoa Kỳ cung cấp tem phiếu thực phẩm cho hơn 47 triệu người để giúp họ mua thực phẩm mỗi tháng. Tình trạng này gia tăng trợ giúp trong cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất của nước này kể từ cuộc Đại suy thoái trong thập niên 1930. Nhưng sự trợ giúp thêm chấm dứt hôm thứ Năm, vào cuối tháng Mười.

Trợ giúp này được gửi tới khoảng một trong số bảy người Mỹ. Nhưng với sự cắt giảm trong chương trình này, một gia đình bốn người trước đây lãnh được 668 đô la một tháng sẽ lãnh được ít hơn 36 đô la.

Trong nhiều tháng, Hạ viện đã tranh luận về việc gia hạn của một chi phí nông trại bao gồm cả tem phiếu thực phẩm, nhưng đã không thể đạt tới thỏa thuận. Các thành viên Đảng Cộng hòa Bảo thủ muốn giảm bớt tầm cỡ chính phủ quốc gia đã yêu cầu cắt giảm thêm ngân sách tem phiếu thực phẩm, nhưng đã bị các nhà lập pháp Đảng dân chủ tự do ngăn chặn.

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: