Ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên gia tốc việc đào xới một địa điểm sử dụng cho các vụ nổ thử hạt nhân dưới lòng đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên đã hoàn tất các chuẩn bị để thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư, và nói rằng một vụ nổ có thể xảy ra, ngay sau khi Bình Nhưỡng ra quyết định.

Nhưng ông Kim Kwan-jin hôm nay nói với các nhà báo rằng có lẽ còn một thời gian nữa trước khi Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm.

Ông Kim lưu ý rằng những sự chuẩn bị đó có thể nhằm mục đích đánh lừa thế giới bên ngoài.

Ông nói một số chuyên gia nói rằng những sự chuẩn bị của Bắc Triều Tiên liên hệ tới cuộc thử nghiệm hạt nhân có thể chỉ là những mưu mẹo để đánh lừa quốc tế, nhưng từ quan điểm của chính phủ, Hàn Quốc cảm thấy bất an và phải chuẩn bị để đối phó vì miền Bắc đã hoàn tất xong các chuẩn bị.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động đã gia tăng tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc.

Tuy nhiên, những tin tình báo như thế thường không đáng tin cậy, và cách cư xử của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên đặc biệt khó tiên đoán.

Bắc Triều Tiên đã thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006, 2009, và 2013, và như thế vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Trong mấy tháng gần đây, Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân theo một hình thức mới, mà họ không cho biết rõ chi tiết.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: