Bảo trợ tài chính -Điều kiện.

Bảo trợ tài chính là gì? Điều kiện cần và đủ cho một người đứng ra bảo trợ tài chính cho một hồ sơ?

Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó người bảo trợ cam kết với chỉnh phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và trở thành Thường trú nhân. Form thường dùng là I-864.

Người bảo lãnh (người bảo trợ chính) cần các điều kiện sau để bảo trợ tài chính cho một hồ sơ:
– Đủ income (có thể dùng tài sản).
– Ít nhất 18 tuôỉ và phải cư trú tại Hoa Kỳ.

Xem thêm I-864 hiểu thêm về việc bảo trợ.

I-864 hiểu thêm về việc bảo trợ

Người bảo lãnh là người bảo trợ chính phải điền form I-864 dù có income hay không; có khai thuế hay không.

Trong một vài trường hợp người bảo lãnh có thể dùng form I-864EZ. Xem hướng dẫn:

+ I-864 -Cách điền đơn.

Minh họa cách điền đơn I-864

+ I-864EZ -Cách điền đơn.

Minh họa cách điền đơn I-864EZ 

Người bảo lãnh nếu nộp xx đơn I-130 thì sẽ phải điền xx đơn I-864 để bảo trợ cho từng hồ sơ riêng biệt.

Người bảo lãnh mất việc làm, về hưu, không có thu nhập, thu nhập ít, không khai thuế có phải điền I-864 không?

– Người bảo lãnh trong trường hợp này vẫn phải điền I-864 kèm theo thư giải thích lý do không khai thuế (không có thu nhập).

Trường hợp này cần phải tìm người đồng bảo trợ.

+ Người đồng bảo trợ nếu cùng địa chỉ với người bảo lãnh thì điền I-864A;

+ Khác địa chỉ với người bảo lãnh thì điền I-864.

Cần 1 năm hay 3 năm giấy khai thuế?

– Trong hướng dẫn là 1 năm nhưng có thêm một đoạn là nếu bạn gởi thuế 3 năm thì sẽ thuyết phục hơn.

– Thực tế họ vẫn đòi 3 năm thuế trừ các trường hợp người bảo trợ mới định cư thì họ chấp thuận xem xét dù chỉ có 1 năm thuế.

– Những trường hợp đã nộp 3 năm thuế và phải chờ lịch visa mới được PV thì qua ngày 15/4 hàng năm phải nộp thêm giấy khai thuế của năm mới nhất.

Dùng tài sản để bảo trợ.

Ngươì bảo trợ có thể dùng tài sản (nhà cửa, đất đai, tiền trong bank, stock…) để bù đắp vào, phần income bị thiếu hụt. Số tiền này ít nhất phải gấp 5 lần so với poverty line hoặc so với phần income bị thiếu hụt.

Trong I-864 phải điền phần 7 nộp kèm giấy tờ nhà cửa, bank statements (ít nhất là 12 tháng), account statment (stock)… để chứng minh phần tài sản trên đã có từ lâu và vẫn còn duy trì đến nay.

Chú ý:
Trong trường hợp vợ chồng khai thuế chung nhưng income của người chồng đủ để bảo trợ thì không cần cộng thêm income của vợ. Như vậy chỉ cần ngươì chồng điền I-864 mà thôi.

1. Trong Form 1040; 1040EZ là income của cả 2 vợ chồng. Do đó nếu chỉ dùng income của ngươì chồng để bảo trợ thì khi khai income trong I-864 phải chỉ dựa vào income của ngươì chồng (W2 hoặc/và 1090 của người chồng) chứ không dựa vào mẫu 1040; 1040EZ nữa.

2. Những trường hợp bị yêu cầu bổ túc I-864A của vợ là do ngươì bảo trợ dựa vào mẫu 1040/1040EZ để điền I-864. Nghĩa là người điền đơn đã không hiểu và điền sai nên LSQ cứ tưởng người này dùng income của cả vợ chồng để bảo trợ nên mới yêu cầu người vợ nộp I-864A; Hoặc có thể họ bắt NBT phải điền lại I-864 phần income cho đúng. Và thường họ đã chọn giải pháp bắt nộp thêm I-864A của người vợ.

3. Nếu có trẻ phải khiếu nại CSPA, chưa có tên trong danh sách đóng phí visa, NBL có thể:
* Ghi tên và tính luôn trẻ CSPA này: như vậy sau khi khiêú nại CSPA thì không cần làm lại hoặc làm thêm I-864 nữa.

* Không ghi tên và không tính trẻ CSPA này: như vậy sau khi khiêú nại CSPA thì phải làm lại hoặc làm thêm I-864 có tên trẻ CSPA.

Xem thêm

+ I-864 -Cách điền đơn.

Minh họa cách điền đơn I-864

+ I-864EZ -Cách điền đơn.

Minh họa cách điền đơn I-864EZ 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!