Số lượng sinh viên nước ngoài ở các trường đại học Mỹ liên tục tăng mạnh trong thập kỷ qua, và năm nay, con số này lại tăng tiếp. Trong danh sách 20 trường đại học Mỹ thu hút nhiều sinh viên nước ngoài nhất có Đại học New York, Arizona, Columbia, Illinois, ba cơ sở của Đại học California…

Theo số liệu của Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), năm nay lượng sinh viên (SV) nước ngoài ở Mỹ tăng 7,1% so với năm ngoái, đạt tổng số 1.043.839 SV. Hiện nay, SV quốc tế chiếm tỷ lệ 5,2% trong tổng số SV ở Mỹ.

Có những trường thu hút được nhiều SV nước ngoài hơn hẳn những trường khác. Dưới đây là danh sách 20 trường đại học Mỹ có nhiều SV nước ngoài nhất:

20. Đại học Minnesota – Twin Cities – 7.037 SV nước ngoài

Nằm ở Minneapolis, bang Minnesota, trường có tổng cộng 50.678 SV.

Trường Y thuộc Đại học Minnesota.
19. Đại học Carnegie Mellon – 7.051 SV nước ngoài

Nằm ở Pittsburgh, Pennsylvania, trường có tổng cộng 13.648 SV.

carnegie-mellon-university-1483329779888
Đại học Carnegie Mellon.
18. Đại học Ohio State – Columbus – 7.117 SV nước ngoài

Nằm ở Columbus, bang Ohio, trường có tổng cộng 58.663 SV.

ohio-state-university-1483329779908
Đại học Ohio State.
17. Đại học Indiana – Bloomington – 7.159 SV nước ngoài

Nằm ở Bloomington, bang Indiana, trường có tổng cộng 48.514 SV.

indiana-university-1483329779895
Đại học Indiana.
16. Đại học California – cơ sở Berkeley – 7.313 SV nước ngoài

Nằm ở Berkeley, bang California, trường có tổng cộng 38.204 SV.

university-of-california-berkeley-1483329779922
Đại học California – cơ sở Berkeley.

15. Đại học California – cơ sở San Diego – 7.556 SV nước ngoài

Nằm ở La Jolla, bang California, trường có tổng cộng 32.096 SV.

university-of-california-san-diego-1483329779926
Đại học California – cơ sở San Diego.
14. Đại học Michigan – Ann Arbor – 7.630 SV nước ngoài

Nằm ở Ann Arbor, bang Michigan, trường có tổng cộng 43.651 SV.

university-of-michigan-1483329779933
Đại học Michigan.

13. Đại học Penn State – cơ sở University Park – 8.084 SV nước ngoài

Tại cơ sở University Park ở bang Pennsylvania, trường có tổng cộng 47.307 SV.

penn-state-university-1483329779911
Đại học Penn State – cơ sở University Park.

12. Đại học Texas – Dallas – 8.145 SV nước ngoài

Nằm ở Richardson, bang Texas, trường có tổng cộng 24.554 SV.

university-of-texas-1483329779941
Đại học Texas.
11. Đại học Michigan State – 8.256 SV nước ngoài

Nằm ở East Lansing, bang Michigan, trường có tổng cộng 50.543 SV.

michigan-state-university-1483329779898
Đại học Michigan State.

10. Đại học Washington – 8.259 SV nước ngoài

Nằm ở Seattle, bang Washington, trường có tổng cộng 45.408 SV.

university-of-washington-1483329779944
Đại học Washington.
9. Đại học Boston – 8.455 SV nước ngoài

Nằm ở Boston, bang Massachusetts, trường có tổng cộng 32.158 SV.

boston-university-1483329779884
Đại học Boston.
8. Đại học Purdue – West Lafayette – 10.563 SV nước ngoài

Nằm ở West Lafayette, bang Indiana, trường có tổng cộng 39.409 SV.

purdue-university-1483329779914
Đại học Purdue.

7. Đại học California – cơ sở Los Angeles – 11.513 SV nước ngoài

Nằm ở Los Angeles, bang California, trường có tổng cộng 43.301 SV.

university-of-california-1483329779918
Đại học California – cơ sở Los Angeles.

6. Đại học Northeastern – Boston – 11.702 SV nước ngoài

Nằm ở Boston, bang Massachusetts, trường có tổng cộng 19.940 SV.

northeastern-university-1483329779905
Đại học Northeastern.

5. Đại học Illinois – Urbana-Champaign – 12.085 SV nước ngoài

Nằm ở Champaign, bang Illinois, trường có tổng cộng 45.842 SV.

university-of-illinois-1483329779929
Đại học Illinois.

4. Đại học Columbia – 12.740 SV nước ngoài

Nằm ở thành phố New York, bang New York, trường có tổng cộng 26.086 SV.

columbia-university-1483329779891
Đại học Columbia.

3. Đại học Arizona – Tempe – 12.751 SV nước ngoài

Nằm ở Tempe, bang Arizona, trường có tổng cộng 51.984 SV.

arizona-state-university-1483329779879
Đại học Arizona.

2. Đại học Southern California – 13.340 SV nước ngoài

Nằm ở Los Angeles, bang California, trường có tổng cộng 43.401 SV.

university-of-southern-california-1483329779938
Đại học Southern California.
1. Đại học New York – 15.543 SV nước ngoài

Nằm ở thành phố New York, bang New York, trường có tổng cộng 50.027 SV.

new-york-university-1483329779901
Đại học New York.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: