TT – Việc đàn ông có khả năng định hướng không gian tốt hơn phụ nữ có lẽ là một trong những khác biệt được nói tới nhiều nhất giữa hai giới. 

Nhïng khác biÇt vÁ giÛi t¡o nên khác biÇt trong t° duy Ënh h°Ûng giïa àn ông và phå nï ¢nh: AFP

Những khác biệt về giới tạo nên khác biệt trong tư duy định hướng giữa đàn ông và phụ nữ – Ảnh: AFP

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã cung cấp thêm căn cứ khẳng định thuyết phục hơn lý do của sự khác biệt này.

Theo Huffington Post, trong nghiên cứu, các nhà thần kinh học tại Đại học Khoa học và công nghệ Na Uy đã yêu cầu 18 người đàn ông và 18 phụ nữ sử dụng kính 3D và một thiết bị điều khiển để tự định hướng trong một trò chơi mê cung ảo.

Sau đó mỗi người có 30 giây để hoàn thành 45 yêu cầu định hướng khác nhau. Trong thời gian đó, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá hoạt động diễn ra trong não họ thông qua các ảnh cộng hưởng chức năng từ tính (FMRI).

Các chuyên gia nhận thấy đàn ông sử dụng bản đồ nhận thức nhiều hơn và cách định hướng những điểm quan trọng theo kiểu “lấy thế giới làm trung tâm” trong khi tìm kiếm vị trí vật.

Còn phụ nữ lại có cách định hướng kiểu “lấy mình làm trung tâm”, cách định hướng của họ phụ thuộc nhiều hơn vào những điểm mốc trong hành trình tìm tới mục tiêu. Cách tìm kiếm của đàn ông linh hoạt hơn, bớt phụ thuộc vào điểm bắt đầu.

Các ảnh chụp FMRI cũng cho thấy những khác biệt trong hoạt động não giữa hai giới.

Ở đàn ông, vùng hồi hải mã (một phần của não trước) được dùng nhiều hơn, vùng não này càng lớn thì khả năng định hướng không gian càng tốt. Ở phụ nữ, vùng vỏ não trán ổ mắt được sử dụng nhiều hơn.

D.Kim Thoa

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.