Hoa đào trong Chánh điện Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster


Mùa sắc hoa xuân và hình ảnh quê hương trong cảnh trang trí đón Xuân 2018 tại Chùa Phổ Đà, 5110 W Hazard Ave., Santa Ana


Lồng đèn và các tượng Kim Cang Hộ Pháp ở Chùa Hương Tích, 4821 W 5th St., Santa Ana


Chùa Huệ Quang, 4918 Westminster Ave., Santa Ana


Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana


Xuân đến ở Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St., Santa Ana


Xuân bình yên ở Chùa Hoa Nghiêm, 3222 W 1st St, Santa Ana


Cảnh xuân 2018 tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, 1924 W 2nd Ave., Santa Ana


Hoa mai trong chánh điện Chùa Bát Nhã, 4717 W 1st St., Santa Ana


Xuân lại về ở Chùa Quán Thế Âm, 12292 Magnolia St., Garden Grove


Đón xuân Mậu Tuất tại Chùa Dược Sư, 11111 Magnolia St., Garden Grove


Đón Tết ở Tòa Thánh Tây Ninh-Cao Đài Temple, 8791 Orangewood Ave, Garden Grove


Mừng năm mới tại Viên Minh Tự, 11721 Magnolia Street, Garden Grove


Mừng Xuân Di Lặc ở Trí Nghiêm Tự, 12802 Magnolia St., Garden Grove

Hình: Phúc Quỳnh

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: