Thời khắc giao thừa đã điểm, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, năm mới Bính Thân về trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội:

20160208004615-img-6152-01

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội:

Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Ảnh: Lê Anh Dũng

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM:

Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Ảnh: Đinh Tuấn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng:

Vads.vn
Xem thêm
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Ảnh: VOV

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đất mũi Cà Mau:

Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Tết nguyên đán,Tết Bính Thân, pháo hoa
Ảnh: Hoài Thanh
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: