Chiều thứ hai ngày 20/04/2020, TT. Trump bất ngờ thông báo trên Twiter về việc sẽ ký lệnh tạm hoãn dân nhập cư vì Coronavirus và bảo vệ công ăn việc làm của người dân Mỹ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: