Người lao động ở California sẽ có thể nhận thêm 300 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp  sau khi tiểu bang đồng ý tham gia vào một  chương trình được thực hiện thông qua một lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký.

State Employment Development Department’s main offices at the State Capitol complex in Sacramento.

Chương trình này thay thế một chương trình trước đó cung cấp 600 đô la tiền trợ cấp hàng tuần cho những người lao động thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch.

“Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã phê duyệt đơn của tiểu bang và sẽ cung cấp số tiền ban đầu là 4,5 tỷ đô la, với khả năng tài trợ thêm trong tương lai,” Bộ Phát triển Việc làm cho biết trong một bài đăng trên trang web của mình.

Có thể cần một vài tuần để EDD định dạng lại hệ thống phần mềm nhằm thanh toán thêm 300 đô la.

Điều này có nghĩa là một công nhân có mức trả tối đa của tiểu bang là $ 450 một tuần có thể nhận được $ 750 một tuần. Người lao động nhận khoản thanh toán EDD trung bình là 287 đô la, tính đến tháng 6, có thể nhận được khoản thanh toán hàng tuần là 587 đô la.

Tuy nhiên, cơ quan tiểu bang cảnh báo việc gia tăng lợi ích đi kèm với những hạn chế.

  • Người lao động thất nghiệp phải đủ điều kiện nhận ít nhất $ 100 tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, theo EDD.
  • Những người lao động thất nghiệp ở California cũng phải cung cấp giấy chứng nhận rằng họ không có việc làm, hoặc bị giảm giờ làm do sự gián đoạn mà coronavirus gây ra. 

Kể từ khi các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương bắt đầu áp đặt một loạt các hoạt động ngừng hoạt động kinh doanh nhằm chống lại dịch bệnh, 7,7 triệu lao động California đã lần đầu tiên nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp.

EDD đang rơi vào tình trạng tồn đọng hồ sơ để trả cho những người lao động thất nghiệp, đường dây gọi vào luôn trong tình trạng quá tải và hệ thống máy tính trục trặc dựa trên một ngôn ngữ lập trình có tuổi đời ít nhất là 30 năm.

Ước tính có khoảng 1,13 triệu công nhân California có thể đến hạn trả tiền từ EDD nhưng thay vào đó, họ bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng 

EDD cảnh báo rằng khoản thanh toán 300 đô la bổ sung có thể không phải là khoản bổ sung lâu dài.

“Khoản thanh toán bổ sung cho khoản hỗ trợ lương bị mất là $ 300 mỗi tuần sẽ có sẵn trong một khoảng thời gian giới hạn,” EDD tuyên bố.

Cơ quan tiểu bang không chỉ định ngày hết hạn cho các quyền lợi. Nó cũng không cho biết khi nào các khoản thanh toán bổ sung có thể bắt đầu.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: