WASHINGTON – Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai ra án lệnh  cho phép chính quyền Trump bắt đầu thực thi chính sách hạn chế đối với người nhập cư có khả năng trở thành gánh nặng xã hội thông qua các  trợ cấp của chính phủ.

Vào tháng 8, Bộ Nội An thông báo sẽ mở rộng định nghĩa “gánh nặng xã hội” đối với di dân nộp đơn xin thẻ xanh. Họ có thể bị bác đơn trước quan ngại có thể phụ thuộc vào những chương trình trợ cấp của chính phủ. Trước đây, đương đơn chủ yếu được đánh giá dựa vào việc có phụ thuộc vào những chương trình trợ cấp tiền mặt hay không, như chương trình trợ cấp cho người già SSI, Chương trình TANF Temporary Assistance to Needy Families – trợ cấp tiền mặt cho các gia đình nghèo khó. 

Chính phủ ông Trump đề nghị mở rộng định nghĩa này bao gồm cả những trợ cấp không phải tiền mặt như Medicaid, tem phiếu thực phẩm SNAP và trợ cấp tiền nhà. Theo chính sách mới, di dân nộp đơn xin thẻ xanh – bước đi trước khi nộp đơn xin nhập tịch – sẽ được đánh giá dựa vào một số loại trợ cấp mà lâu nay họ nhận được từ chính phủ liên bang ít nhất 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng. Bất cứ ai nhận những trợ cấp này, tổng cộng 12 tháng, trong bất cứ khoảng thời gian 36 tháng nào, thì sẽ bị liệt vào diện “gánh nặng xã hội. 

Với kết quả bỏ phiếu 5-4, Tối cao Pháp viện đảo ngược phán quyết từ Tòa phúc thẩm New York đối với vụ kiện từ New York, Connecticut, thành phố New York, Vermont và một số tổ chức hỗ trợ di dân. Thẩm phán toà liên bang New York trước đó đã ra án lệnh có hiệu lực trên toàn quốc, ngăn chặn chính phủ thực thi quy định rộng lớn. Toà cho rằng, chính sách này “trái ngược với Giấc Mơ Mỹ” (American Dream). Chính phủ ông Trump sau đó đưa vụ kiện lên Tối cao Pháp viện, yêu cầu toà án cấp cao nhất gỡ bỏ án lệnh  trên toàn quốc từ toà cấp dưới. 

Chính phủ từ lâu có thẩm quyền ngăn chặn di dân có thể trở thành gánh nặng xã hội, nhưng “gánh nặng xã hội” chưa bao giờ được định nghĩa chính thức. Bộ Nội An đề nghị lấp khoảng trống đó, bổ sung những trợ cấp khác ngoài tiền mặt, cũng như những yếu tố khác như tuổi tác, nguồn lực tài chánh, hồ sơ công ăn việc làm, giáo dục, và sức khoẻ. 

Tuy nhiên, Tòa bạch Ốc cho rằng “số lượng lớn” người di cư “đã lợi dụng phúc lợi cộng đồng hào phóng” của Mỹ và việc các nguồn lực ngày càng hạn chế có thể gây tổn hại cho công dân Mỹ. Theo Tòa bạch Ốc, 50% số hộ gia đình không phải công dân Mỹ đều có ít nhất một người đang sử dụng chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ và 78% hộ gia đình không phải công dân Mỹ có ít nhất một người đang sử dụng chương trình phúc lợi giáo dục trung học.

Tạm quyền Giám đốc USCIS Ken Cuccinelli hồi tháng 8 cho hay, chính phủ “củng cố những ý tưởng tự lực cánh sinh, và chịu trách nhiệm cá nhân, bảo đảm rằng di dân có thể tự đứng trên đôi chân của họ, và thành công ở Mỹ.” 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: