Hôm nay Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã tuyên bố sắc lệnh không cho phép những đứa trẻ do bố mẹ đưa vào Mỹ phạm pháp ở lại Mỹ là vi phạm tu chính Hoa Kỳ! DACA là sắc lệnh của cựu Tổng Thống Obama cho phép con của những người di dân lậu được ở lại Mỹ học và xin việc làm nhưng không được nhập tịch. TT Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ sắc lệnh DACA.

Những ngu7l72i biểu tình DACA

Hiện tại 27,000 trong số 700,000 những đứa trẻ trong diện DACA là nhân viên cứu hộ và ngành Y tế được xem là những người hùng áo trắng của Hoa Kỳ. Đây được xem là thất bại thứ nhì của TT Trump trước Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ khi lệnh bảo vệ nhân quyền năm 1964 được chính quyền Trump bảo vệ, trong đó ghi rõ các công ty và chủ được quyền đuổi nhân viên diện LBGTQ vì giới tính của họ. Hôm nay TT Trump tweet tin nhắn cho rằng “Tối Cao Pháp Viện không thích tôi.”

Theo https://www.washingtonpost.com/

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: