nd-bi-duoi-nha

Cứ 63 gia đình thuê nhà tại Orange County thì có một gia đình bị đuổi nhà. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

(OCRegister.com) – Khoảng 6,600 người thuê nhà tại Orange County và gia đình đã bị đuổi nhà trong năm 2014, coi như cứ 63 gia đình thuê nhà trong quận lại có một gia đình bị đuổi nhà, theo báo cáo của Công ty Môi Giới Ðịa Ốc Redfin hôm Thứ Hai.

Trong số 32 vùng đô thị lớn được khảo sát, nhịp độ bị đuổi nhà cao thứ 17.

Báo cáo trên là cố gắng đầu tiên của Redfin để đúc kết một kho dữ kiện về những vụ đuổi nhà trên toàn quốc, vào một lúc tiền thuê tăng nhanh hơn lợi tức và con số những người thuê mất chỗ ở được dự trù sẽ gia tăng.

Nhịp độ bị đuổi nhà còn cao hơn nữa trong vùng nội địa, theo định nghĩa của Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ là những vùng đô thị tại Nam California thuộc Riverside County và San Bernardino County.

Theo Redfin, cứ 33 gia đình thuê nhà tại nội địa lại có một gia đình bị đuổi nhà trong năm 2014, cao hàng thứ chín tại những vùng đô thị lớn trong bản báo cáo. Tổng cộng, có 14,400 gia đình thuê nhà bị đuổi nhà vào năm đó.

Tại Los Angeles County, cứ 80 người thuê lại có một người mất chỗ ở trong năm 2014, là nhịp độ đuổi nhà cao thứ 20, với 21,700 người thuê bị đuổi nhà.

Redfin phân tích hơn sáu triệu hồ sơ về những vụ đuổi nhà do công ty kết hợp dữ kiện American Information Research Services Inc. cung cấp.

Cuộc nghiên cứu được giới hạn ở 19 tiểu bang bởi vì không có kho dữ kiện toàn quốc về những vụ đuổi nhà.

Căn cứ vào các dữ kiện được phân tích từ 19 tiểu bang, Redfin ước lượng rằng 2.7 triệu người thuê tại Hoa Kỳ phải đương đầu với bị đuổi nhà vào năm ngoái.

Việc duyệt xét các dữ kiện đuổi nhà tại hơn 70 vùng đô thị cũng thấy rằng các cộng đồng nơi tiền thuê gia tăng nhiều nhất cũng là những vùng có nhịp độ đuổi nhà cao nhất.

Cuộc nghiên cứu cho rằng chi phí nhà ở gia tăng thúc đẩy nhịp độ đuổi nhà cao hơn.

Tại Orange County, có 232,500 người thuê, tức gia tăng 10.8% so với năm 2011, phải trả phí tổn nhà ở quá nặng trong năm 2004, được định nghĩa như vượt quá 30% lợi tức của họ.

Vùng Inland Empire có 137,300 người thuê phải trả tiền nhà quá nặng, tăng 15.8%, trong khi Los Angeles County có 990,000 người thuê như vậy, tăng 7.1%.

Cuộc nghiên cứu cũng thấy rằng:

– Tiền thuê nhà tại Hoa Kỳ gia tăng 66% kể từ năm 2000, trong khi lợi tức gia đình chỉ tăng 35% trong thời gian đó.

– Hơn 20 triệu người thuê ở Hoa Kỳ, gần một nửa, phải trả phí tổn nhà ở quá nặng trong năm 2015, tăng từ con số 14.8 triệu trong năm 2001.

– Những vụ đuổi nhà thông thường hơn tại những vùng có tỉ lệ di dân cao.

Theo cuộc nghiên cứu, các biện pháp để giải quyết bao gồm việc xây dựng thêm nhà cho thuê, mở rộng việc trợ cấp tiền thuê và cung cấp thêm sự trợ giúp pháp lý cho những người thuê đang phải đương đầu với bị đuổi nhà.

Bản báo cáo nói những vụ đuổi nhà đã gây ra hậu quả khốc hại cho các gia đình và các cộng đồng. Những cộng đồng có nhịp độ bị đuổi nhà cao có một cơ cấu xã hội bất ổn và đầy rẫy tội phạm.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: