Thẻ xanh (Green card) là giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú nhân tại Mỹ. Các thường trú nhân tại Mỹ sẽ gặp khó khăn trong nhiều việc và không được hưởng những quyền lợi của một công dân Mỹ đủ điều kiện nếu thẻ xanh của họ bị hết hạn.

Gia hạn thẻ xanh Mỹ là vấn đề mà hầu hết những người đang định cư tại Mỹ đều rất quan tâm bởi để có được một tấm thẻ xanh định cư Mỹ hầu hết chúng ta đều phải trải qua một quá trình với rất nhiều thủ tục khó khăn, vậy nên khi thẻ xanh đến thời hạn, chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau đây để tránh những rắc rối không đáng có.

Chi phí gia hạn thẻ xanh

Bạn sẽ phải trả phí gia hạn thẻ xanh tại thời điểm nộp Mẫu đơn I-90, Đơn xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân. Bất kể bạn có đang nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh hay thay thế nó, bạn sẽ cần phải trả phí này. Thời điểm thích hợp để nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh của bạn là sáu tháng kể từ ngày thẻ của bạn hết hạn. Quý vị có thể nộp đơn I-90 để lấy thẻ thường trú thay thế nếu thẻ của quý vị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị cắt xén. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ phải trả lệ phí nộp đơn đăng ký $ 455 và phí dịch vụ sinh trắc học $ 85.

Ngoại lệ đối với Phí

Nếu bạn nộp Mẫu đơn I-90 vì thẻ của bạn có thông tin không chính xác và nếu đó là do lỗi Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS), bạn sẽ không phải trả phí nộp đơn và phí dịch vụ sinh trắc học. Bạn không cần phải trả lệ phí nếu USCIS cấp cho bạn một thẻ xanh và nếu bạn chưa bao giờ nhận được. Bạn sẽ không phải trả lệ phí một lần nữa nếu thẻ của bạn đã được USCIS gửi qua bưu điện 30 ngày trước và nếu nó được trả lại cho USCIS dưới dạng không gửi được. Trong trường hợp này, bạn không được thay đổi địa chỉ mà ban đầu bạn cung cấp tại thời điểm nộp đơn của bạn với USCIS.

Miễn lệ phí

USCIS sẽ không chấp nhận đơn đăng ký được gửi mà không có phí chính xác. Nếu bạn không thể trả phí gia hạn thẻ xanh, bạn có thể nộp yêu cầu miễn lệ phí. Để hội đủ điều kiện được miễn lệ phí, thu nhập hộ gia đình của bạn phải dưới 150 phần trăm mức nghèo liên bang hoặc bạn phải trải qua những khó khăn về tài chính khiến bạn không phải trả phí. Quý vị có thể yêu cầu miễn trừ nếu quý vị hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào của quý vị đang nhận trợ cấp được xét nghiệm có ý nghĩa.

Những câu hỏi thường gặp khi đổi thẻ xanh

Khi nào bạn nên gia hạn một thẻ xanh?

Một thường trú nhân hợp pháp nên gia hạn thẻ xanh (Mẫu I-551) cứ 10 năm một lần. Nếu bạn là thường trú nhân có thẻ xanh 10 năm đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn, bạn có thể bắt đầu quy trình gia hạn bằng cách gửi Mẫu I-90, Đơn xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân.

Lưu ý: Nếu bạn có bản cũ của Thẻ Xanh, ví dụ: Mẫu USCIS AR-3, Mẫu AR-103 hoặc Mẫu I-151, bạn phải thay thế bằng phiên bản thẻ xanh hiện tại, Mẫu I-551.

Nếu Thẻ Xanh của bạn không ghi ngày hết hạn nào ở mặt trước, thì bạn có một phiên bản rất cũ. Hầu hết các phiên bản cũ không còn giá trị. Do đó, nếu Thẻ Xanh của bạn không có ngày hết hạn, USCIS khuyên bạn nên thay thế bằng phiên bản mới hơn.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn là người thường trú có điều kiện và thẻ xanh của bạn sắp hết hạn?

Nếu Thẻ Xanh của bạn chỉ có hiệu lực trong 2 năm, thì bạn là thường trú nhân có điều kiện.

KHÔNG sử dụng Mẫu I-90 nếu bạn là cư dân có điều kiện và Thẻ Xanh có điều kiện của bạn sắp hết hạn. Thay vào đó, bạn được yêu cầu nộp Mẫu đơn I-751, Thỉnh nguyện để Hủy bỏ các Điều kiện về Cư trú, để loại bỏ các điều kiện đó trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ của bạn hết hạn. Nếu tình trạng có điều kiện của bạn dựa trên việc là nhà đầu tư hoặc doanh nhân, bạn phải nộp Mẫu đơn I-829, Kiến nghị của Doanh nhân để Loại bỏ các Điều kiện về Tình trạng Thường trú Thường trú.

Khi đơn xin của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp một Thẻ Thường Trú Nhân mới hợp lệ trong 10 năm. Và sau đó bạn có thể nộp Mẫu I-90 để gia hạn Thẻ Xanh của bạn khi thẻ của bạn đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn.

Nếu bạn có Thẻ Xanh hết hạn, thẻ này được coi là thẻ không hợp lệ. Và nếu bạn mang theo Thẻ Xanh không hợp lệ, bạn có thể khó chứng minh rằng bạn là thường trú nhân. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tự do đi lại của bạn hoặc để chứng minh rằng bạn đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ.

Làm thế nào để bạn gia hạn thẻ xanh của bạn nếu bạn đang ở bên ngoài Hoa Kỳ?

Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ và thẻ xanh của bạn sẽ hết hạn trong vòng 6 tháng nhưng bạn sẽ trở lại Hoa Kỳ trong vòng 1 năm kể từ ngày khởi hành của bạn VÀ trước khi thẻ hết hạn, bạn nên nộp thẻ gia hạn ngay khi bạn quay trở lại Hoa Kỳ. Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ khi thẻ hết hạn và bạn chưa đăng ký thẻ gia hạn trước khi khởi hành, bạn nên liên hệ với Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất, văn phòng USCIS hoặc cổng nhập cảnh Hoa Kỳ trước khi cố gắng gửi Biểu mẫu I-90 để đổi thẻ xanh.

Làm thế nào để bạn khiếu nại nếu hồ sơ của bạn bị từ chối?

Nếu đơn đăng ký I-90 của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được thư từ USCIS nêu rõ lý do đơn đăng ký bị từ chối. Bạn không được phép khiếu nại một quyết định tiêu cực nhưng những gì bạn có thể làm là gửi bộ hồ sơ khác để mở lại hoặc một đơn khiếu nại để xem xét lại với cùng một văn phòng từ chối đơn của bạn. Bằng cách gửi này, bạn yêu cầu văn phòng USCIS xem xét lại hoặc xem xét lại quyết định của mình.

Một đơn đề nghị để mở lại PHẢI cung cấp các sự kiện mới sẽ làm sáng tỏ về trường hợp mở cửa trở lại của bạn và ngoài ra, bạn phải bao gồm các tài liệu thích hợp. Một chuyển động để xem xét lại phải cho thấy quyết định từ chối đơn của bạn dựa trên việc áp dụng sai luật hoặc chính sách nhập cư đối với I-90 mà bạn đã nộp.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: