Janet Nguyễn: Từ ước mơ bác sĩ, trở thành thượng nghị sĩ
"Vượt biên cùng gia đình đến Mỹ Tháng Mười Hai, 1981, khi được 5 tuổi, gia đình nghèo lắm, ăn welfare, foodstamp, không nói tiếng Anh được. Tốt nghiệp trung học Garden Grove, vào UCI với ước mơ trở thành ...