Sinh viên VN đông thứ 8 tại Mỹ
Việt Nam là trong số 10 quốc gia có số lượng sinh viên theo học đông nhất tại Mỹ, với TQ đứng đầu danh sách này. Hiện nay 10 quốc gia có số lượng sinh viên học đông nhất tại Mỹ ...