Năm 1992, Quốc hội Mỹ đưa ra Chương trình thí điểm khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào các Trung tâm khu vực để thúc đẩy nhập cư và đầu tư thông qua chương trình EB-5 và tiếp tục khuyến khích ...