Cựu đô trưởng Washington Marion Barry qua đời
Cựu đô trưởng Washington Marion Barry qua đời, thọ 78 tuổi. Ông Barry qua đời tại một bệnh viện ở Washington sáng sớm hôm nay, vài giờ sau khi một bệnh viện khác cho ông xuất viện. Ông Barry, xuất thân trong ...