Các nhà hoạt động Mỹ tuyệt thực đòi cải cách di trú
Một nhóm các nhà hoạt động đã tuyệt thực tại Washington trong hơn hai tuần lễ để làm áp lực đòi chủ tịch Hạ viện John Boehner cho phép biểu quyết về dự luật cải cách di trú toàn diện. Dự luật ...