Tâm sự của một Việt Kiều Mỹ về cuộc sống ‘bóc lột’ khủng khiếp nơi xứ người
Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ...