Thành phố Mỹ có thị trưởng gốc Việt trẻ nhất lịch sử
Sau cuộc bầu cử Mỹ, hai chính trị gia gốc Việt sẽ lãnh đạo hai thành phố đã làm nên khu Little Saigon (Sài Gòn nhỏ) ở California. Theo báo Los Angeles Times, anh Bao Nguyen, 34 tuổi, đã đánh bại ...