Số lượng trẻ em không có bảo hiểm ở Mỹ tăng lần đầu tiên trong một thập kỷ, theo một báo cáo mới cho biết.

Ước tính có 3,9 triệu trẻ em không có bảo hiểm y tế trong năm 2017, tăng 276.000 so với năm trước, theo Trung tâm Trẻ em và Gia đình của Đại học Georgetown.

Photo Credit: AFP

Theo thống kê, không có tiểu bang nào đạt được tiến bộ về bảo hiểm cho trẻ em so với năm ngoái, mặc dù nền kinh tế đang cải thiện và tỷ lệ thất nghiệp thấp

Các nhà nghiên cứu cho biết số lượng trẻ em không có bảo hiểm tăng của các bang là do nhiều yếu tố, trong đó, một số tiểu bang không mở rộng Medicaid, cũng như các nỗ lực của đảng Cộng hòa trong Quốc hội bãi bỏ ObamaCare và tài trợ Medicaid liên bang.

3/4 số trẻ em bị mất bảo hiểm từ năm 2016 đến năm 2017 sống ở các tiểu bang không mở rộng bảo hiểm Medicaid cho những người đi làm có thu nhập thấp khác, bản báo cáo cho biết. Tỷ lệ không có bảo hiểm cho trẻ em ở các tiểu bang không mở rộng tăng gần gấp ba lần tỷ lệ như các tiểu bang đã mở rộng Medicaid.

Số lượng trẻ em không có bảo hiểm ở Mỹ đặc biệt cao ở Florida và Texas, hai bang lớn nhất đã không mở rộng Medicaid, theo báo cáo.

Texas ước tính có khoảng 80.000 trẻ em không được bảo hiểm trong năm 2017 so với năm 2016, và Florida có thêm 37.000 trẻ em nữa.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: