TN – Khảo sát toàn cầu của Grant Thornton đưa ra vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 cho thấy các vị trí quản lý cấp cao hiện nay do phái nữ nắm chiếm 1/4, nhưng tốc độ thay đổi này đang chậm lại.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp không có phụ nữ trong ban quản lý cấp cao đang tăng lên

Báo cáo Phụ nữ trong kinh doanh: Quan điểm mới về rủi ro và khen thưởng dựa trên kết quả khảo sát hằng năm của Công ty kiểm toán và tư vấn Grant Thornton toàn cầu đối với 5.500 doanh nghiệp tại 36 nền kinh tế.
Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí cấp cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng từ 23% năm 2016 lên 25% năm 2017.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ này tăng trưởng vẫn còn chậm. Năm 2017 chỉ tăng 1% so với năm 2016 và cũng chỉ tăng có 6% so với 13 năm trước đây, lúc nghiên cứu đầu tiên này được thực hiện.
Tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương không có phái nữ trong ban quản lý cấp cao cũng gia tăng, từ 31% năm 2016 lên 35% năm 2017.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng giới tính trong đội ngũ quản lý cấp cao liên quan đến việc quản lý rủi ro.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Phó tổng giám đốc phụ trách Bộ phận Tư vấn của Grant Thornton Việt Nam cảnh báo khu vực châu Á – Thái Bình Dương “vừa tiến một bước vừa lùi một bước” vì tỷ lệ doanh nghiệp không có phụ nữ trong ban quản lý cấp cao cũng đang tăng lên.

Khánh An

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!