Số lượng di dân bất hợp pháp từ bỏ việc ra tòa để xét duyệt và xin tự nguyện rời nước Mỹ tăng mạnh kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống.

Một báo cáo của The Marshall Project  cho biết số đơn xin tự nguyện rời nước Mỹ đạt con số cao nhất trong vòng 7 năm: 29,818.  Số đơn tự nguyện được ghi nhận là gấp đôi so với năm trước đó.

Theo The Marshall Project, số lượng tự nguyện rời nước Mỹ, hay “tự trục xuất” được xem là một thắng lợi của chính phủ Trump.

Một vài nhân tố dẫn đến việc tăng số di dân tự nguyện rời nước Mỹ:
–    ICE tăng cường theo sát những di dân không có lý lịch tội phạm
–    Di dân bắt đầu ý thức rằng nếu ít có khả năng thắng lợi tại tòa án thì nên chọn phương án này, để sớm ra khỏi nơi bị tạm giữ.
–    Nhiều di dân Mexico chọn phương án này vì nhận thức được sự nguy hiểm của việc trục xuất. Theo luật sư Marty Rosenbluth, nếu bị trục xuất, ICE sẽ thả họ ngay tại biên giới và phủi tay trách nhiệm. Trong khi nếu “tự trục xuất”, di dân sẽ được đi bằng máy bay đến Mexico City, hoặc đến phi trường gần nhà.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: