Sắc lệnh ngừng cấp visa, ngừng nhập cư của tổng thống Trump sẽ hết hiệu lực vào 31/12/2020.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: