Quá trình phải trải qua của một hồ sơ di trú.

Tóm tắt tiến trình xin thị thực.

Nói chung, một người muốn định cư đến Hoa Kỳ cần phải thực hiện quá trình hồ sơ di trú của mình như sau:

A-giai đoạn 1: Một hồ sơ bảo lãnh được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực định cư. Nơi này sẽ cấp số biên nhận Receipt Number, thí dụ như: WACxxxxxxxxxx, để theo dõi tiến trình hồ sơ.

B-giai đoạn 2: Khi được USCIS xét duyệt chấp thuận Approval Date. Sau đó hồ sơ bảo lãnh sẽ được chuyển đến Trung tâm Chiếu khán Quốc gia (NVC) để xúc tiến hồ sơ. Nơi này sẽ cấp số hồ sơ Case Number, thí dụ như: HCMxxxxxxxxxx, để theo dõi tiến trình hồ sơ.

C-giai đoạn 3: Một khi NVC hoàn tất complete mọi thủ tục hồ sơ, sẽ được NVC xếp lịch phỏng vấn, và chuyển tiếp về Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn đương đơn.

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!