Phạm Thị Tuyết
KLAMATH FALLS – Phạm Thị Tuyết sẽ bị giam vài năm và có thể lâu hơn nữa, nếu bị kết tội dùng tiền giả tại một thị xã ở phía bắc tiểu bang Oregon.

Vào ngày thứ Hai vừa qua, cô Tuyết, 35 tuổi, từ Sacramento, California đã ra tòa buổi đầu tiên ở thành phố Klamath Falls. Lý do là Tuyết bị tố cáo dùng những tờ $100 Mỹ kim tiền giả tại một số cửa tiệm ở thành phố này.
Biên bản của cảnh sát cho biết Phạm Thị Tuyết bị cảnh sát bắt vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017, sau khi cô ta tìm cách mua hàng với tổng số tiền giả là $900 tại các tiệm mà trong đó có Michaels, Famous Footwear, và chợ Sherms Thunderbird Market.

Khi bị cảnh sát thuộc sở Klamath Falls Police Department bắt, Phạm Thị Tuyết đã có ma túy hóa học, hay thuốc lắc, ở trong người.

Tại tòa hôm thứ Hai, Tuyết nghe nhiều cáo trạng đối với cô mà trong đó có một tội sở hữu chất ma túy meth, bốn tội dùng tiền giả, và năm tội liên quan đến tiền giả. Mỗi tội mang án năm năm tù.

Tòa đã chỉ địch bà Diana Bettles là luật sư công cho Tuyết. Tòa cũng ấn định tiền thế chân tại ngoại là $10,000.
Phòng Biện Lý cho biết Tuyết cũng bị nghi ngờ từng dùng tiền giả ở Medford, một thành phố ở phía nam tiểu bang Oregon, gần ranh giới California.

Trong lúc còn điều tra thêm, nhà chức trách tại thành phố Klamath Falls chưa biết Phạm Thị Tuyết có dính líu tới một vụ điều tra của tiểu bang liên quan đến tiền giả trong tháng Năm.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: