ORANGE COUNTY, California  – Trong những ngày gần đây, nhiều người ở Orange County nhận được nhiều cuộc gọi của người giả danh nhân viên chính phủ như tòa án kêu đi làm bồi thẩm đoàn và dọa sẽ phạt họ. Điều này làm cho giới hữu trách khuyên cư dân nên cảnh giác.

Theo báo OC Register, phát ngôn viên Kostas Kalaitzidis, của Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County, cho biết những người bên đầu dây kia giả làm nhân viên của tòa án, xin thông tin cá nhân của cư dân, cho rằng họ vi phạm luật đi làm bồi thẩm đoàn của tòa án tiểu bang hay liên bang và đòi họ trả tiền phạt.

Không chỉ giả làm nhân viên tòa án, những kẻ lừa đảo này còn giả làm người của Sở An Sinh Xã Hội. Ông Kalaitzidis cho biết nhân viên chính phủ thường có hết thông tin của cư dân rồi mới gọi cho họ, chứ không bao giờ xin thông tin cá nhân qua điện thoại. Ông còn nói tòa án hay các cơ quan của chính phủ không bao giờ kêu cư dân trả tiền qua điện thoại.

Ngoài ra, phát ngôn viên này còn khuyên nếu cư dân cảm thấy mình bị lừa, nên liên lạc các cơ quan công lực ở địa phương ngay lập tức để họ truy tìm những kẻ lừa đảo này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: