Sinh-Vien-TaiChanh
Có rất nhiều sinh viên nghĩ rằng họ không có đủ điều kiện để xin trợ giúp tài chánh trang trải cho đại học, nhưng thật ra hầu như mọi người đều có thể nhận được hình thức trợ giúp nào đó.

Hồi tuần qua, Trung Tâm Thống Kê Quốc Gia của Bộ Giáo Dục Mỹ đưa ra một bản báo cáo về cuộc nghiên cứu liên quan đến các sinh viên không nộp đơn xin trợ giúp tài chánh.

Bản báo cáo này, dựa trên các dữ kiện thu thập trong niên khóa 2011-2012, tìm hiểu về các sinh viên không nộp đơn xin trợ giúp cũng như những lý do họ đưa ra để không có nỗ lực này.

Trong cuộc nghiên cứu này, trợ giúp tài chánh bao gồm cả tiền cho không hoàn lại, tiền cho vay, học bổng, trợ giúp nghiên cứu, miễn trả tiền học hay giảm tiền học, quyền lợi của cựu chiến binh cùng tất cả các nguồn tài chánh khác, nhưng không kể tiền tặng từ bạn bè hay gia đình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những lý do các sinh viên này đưa ra để không tìm kiếm trợ giúp tài chánh lại không chính xác hoặc có những giải pháp tốt đẹp cho họ.

Trung bình trong tất cả mọi trường đại học, dù là 2 năm hay 4 năm, có tới 20% sinh viên không nộp đơn xin bất cứ trợ giúp tài chánh nào trong khi 30% không nộp đơn xin trợ cấp của chính quyền liên bang, vốn bao gồm cả tiền cho không hoàn lại và tiền cho vay.

Các sinh viên theo học đại học công lập hai năm là những người ít hoàn tất các đơn xin trợ giúp tài chánh nhất, trong khi những người theo học các trường tư vì lợi nhuận (for-profit) lại là những người thường nộp đơn nhất, cho đủ mọi hình thức trợ giúp.

Nhiều người cho biết lý do vì sao họ không nộp đơn, và dưới đây là bốn lý do sai lầm thường thấy nhất.

Nghĩ rằng không đủ điều kiện
Căn cứ theo các dữ kiện của bản báo cáo, một trong những lý do hàng đầu khiến người sinh viên không nộp đơn xin trợ giúp tài chánh là vì họ nghĩ rằng không đủ điều kiện cho bất cứ hình thức trợ giúp tài chánh nào. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm.

Sự thật là hầu như mọi sinh viên đi học đai học ít nhất bán thời gian đều sẽ hội đủ điều kiện, tối thiểu là cho các món tiền vay.

Tuy gia đình và người sinh viên có mức thu nhập cao thường sẽ không được hưởng sự trợ giúp như Pell Grant hay Stafford, các hình thức cho vay tiền khác vẫn có cho họ. Các hình thức cho vay như Parent Plus và Graduate Plus cũng có cho người sinh viên, bất kể mức lợi tức của họ. Nhiều trường và các tổ chức ở Mỹ cũng cung cấp các trợ giúp tài chánh dựa theo khả năng học hành của người sinh viên, chứ không căn cứ theo lợi tức của gia đình. Nghĩa là người sinh viên học xuất sắc ở bậc trung học cũng được trợ giúp này, dù rằng số lợi tức của gia đình họ có thể cao hơn mức trung bình. Bên cạnh đó, cũng có các học bổng giành cho đủ mọi loại môn học và lý do. Tóm tắt, trợ giúp luôn có nếu bạn cần, bất kể mức thu nhập của gia đình.

Điểm trung bình học bạ hay điểm thi SAT không cao
Các chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ liên bang Mỹ, dù rằng đó là tiền cho không hoàn lại hay tiền cho vay, không hề có điều kiện là mức điểm trung bình của bạn khi mới vào đại học phải là bao nhiêu.

Và thật ra, phần lớn các chương trình trợ giúp dành cho người sinh viên xuất thân từ các gia đình có lợi tức thấp đều không có điều kiện về điểm học. Tuy vậy, chính phủ liên bang cũng đòi hỏi là người sinh viên khi đi học phải duy trì một mức điểm trung bình tối thiểu và có các tiến bộ đều đặn để có thể tốt nghiệp. Điều này có nghĩa là người sinh viên lớp nào cũng rớt thì cũng không nên trông đợi là sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp.

Cha mẹ hay cá nhân tôi chưa nộp hồ sơ thuế
Nhiều người không nộp hồ sơ thuế ngay sau khi nhận được giấy thuế W-2. Và cũng có nhiều người nộp đơn xin gia hạn khai thuế cho tới cuối mùa Hè hoặc sang đến mùa Thu.

Và vì người sinh viên cần dữ kiện từ các hồ sơ này để hoàn tất hồ sơ “Free Application” hay “Federal Student Aid Form,” nhiều người nghĩ rằng họ không thể nộp đơn xin trợ giúp nếu họ hay cha mẹ họ chưa hoàn tất hồ sơ thuế. Tuy nhiên, đó là nhận định sai lầm. Ngay cả khi chưa hoàn tất hồ sơ thuế, người sinh viên vẫn có thể hoàn tất đơn FAFSA càng sớm càng tốt và “ước lượng” con số về thuế. Sau khi nộp hồ sơ thuế, người sinh viên vẫn còn có thời giờ để điều chỉnh đơn FAFSA, nếu cần.

Tuy nhiên, cũng cần nên nhớ rằng khai gian tin tức là một tội nặng và chính phủ liên bang thường xuyên điều tra. Do đó, chớ nên quên điều chỉnh các dữ kiện trên FAFSA nếu bạn thấy con số thu nhập thực sự của gia đình hay chính mình cao hơn con số ước tính. Hình phạt đối với việc khai gian trên FAFSA gồm cả $20,000 tiền phạt và năm năm tù. Sang năm tới, Bộ Giáo Dục Mỹ sẽ hỏi về số thu nhập của hai năm trước và người sinh viên sẽ được biết trong Tháng Mười – thay vì phải đợi đến Tháng Giêng hay Tháng Hai năm sau – số tiền họ có thể được trợ giúp. Nếu năm này, số thu nhập của gia đình bạn có sự thay đổi lớn, bạn có thể yêu cầu nhà trường điều chỉnh cho thích ứng.

Tôi quá lớn tuổi
Bạn cần biết là các chương trình trợ giúp của chính phủ liên bang cũng như phần lớn các chương trình khác đều không đặt ra giới hạn tuổi.

Nhiều người không thuộc thành phần sinh viên truyền thống-tức là những người ở trong tuổi từ 18 đến 24 – lại thường có thể dễ dàng hội đủ điều kiện hơn vì họ đã trưởng thành, được coi là tự lập và không bị đòi hỏi phải cung cấp mức thu nhập của cha mẹ. Trong khi đó, những người lớn tuổi hơn nữa lại có thể có gia đình con cái, do đó ảnh hưởng tới sự tính toán về nhu cầu tài chánh của họ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: