Frank Duke Nguyễn

LAS VEGAS – Một nha sĩ làm việc tại thị xã Henderson đã nhận một tội gian lận tiền bồi thường bảo hiểm dành cho người bị thương tật, không thể làm việc.
Theo tin từ Bộ Tư Pháp tiểu bang Nevada, nha sĩ này là ông Frank Duke Nguyễn, 45 tuổi. Ông Frank họ Nguyễn này từng báo với hãng bảo hiểm RiverSource Life Insurance Company rằng ông không thể làm việc và cần được bồi thường, nhưng thật ra ông đã làm việc toàn thời gian trong vai trò nha sĩ.
Qua sự khai man đó, theo đơn khởi tố của Bộ Tư Pháp Nevada, ông Frank đã nhận được hơn $141,000 Mỹ kim tiền bồi thường, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2011 đến tháng Ba năm 2014.
Bộ Trưởng Adam Laxalt nói trong một văn thư, “Các hãng bảo hiểm đã tùy thuộc vào sự thành thật và tư cách của những người khai cần được bồi thường, và khi một người khai đã tìm cách nhận tiền một cách gian lận, thì người đóng thuế phải trả giá cho sự việc này.”
Luật cấm gian lận tiền bồi thường bảo hiểm cho người không thể làm việc có án tù lên tới bốn năm và tiền phạt không quá $5,000.
Sau khi ông Frank Duke Nguyễn nhận tội, tòa ấn định ngày tuyên án sẽ là ngày 23 tháng Năm, 2017 tại Eighth Judicial District Court ở Las Vegas.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: