Quan điểm của công chúng Mỹ về tác động của dân nhập cư đối với nước Mỹ phần lớn vẫn tích cực dù có sự khác biệt sâu sắc về đảng phái, theo một khảo sát mới.

Cũng như trong những năm gần đây, 62 phần trăm những người được khảo sát nói rằng người nhập cư làm cho đất nước cường thịnh vì sự chăm chỉ và tài năng của họ. Chỉ 28 phần trăm cho rằng người nhập cư là gánh nặng cho đất nước vì họ lấy mất công ăn việc làm, nhà ở và nguồn lực chăm sóc y tế, theo một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington.

Pew cho biết những quan điểm này ít thay đổi trong mấy năm trở lại đây, nhưng rất khác so với 25 năm về trước. Khảo sát của Pew năm 1994 cho thấy quan điểm gần như ngược lại với ngày nay: 63 phần trăm người Mỹ cho rằng người nhập cư là gánh nặng cho đất nước và 31 phần trăm nói người nhập cư làm nước Mỹ cường thịnh.

Ước tính 45,1 triệu người nhập cư sinh sống ở Mỹ trong năm 2016, chiếm 13,9 phần trăm dân số quốc gia, Pew nói. Hầu hết (76 phần trăm) cư trú hợp pháp.

Cách biệt quan điểm giữa những người theo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân về người nhập cư là lớn hơn bao giờ hết, khảo sát của Pew nhận thấy. Những người theo Đảng Dân chủ và những người nghiêng về Đảng Dân chủ nói rằng dân nhập cư là sức mạnh đối với quốc gia, với tỉ lệ 83 phần trăm, và chỉ 11 phần trăm nói người nhập cư là gánh nặng. Trong số những người theo Đảng Cộng hòa và nghiêng về Đảng Cộng hòa, 38 phần trăm nói rằng người nhập cư làm đất nước hùng mạnh, trong khi gần một nửa (49 phần trăm) nói rằng họ là gánh nặng.

Cũng có sự khác biệt về thế hệ khá lớn trong quan điểm về người nhập cư, theo Pew. Những nhóm người càng trẻ tuổi thì càng cho rằng người nhập cư giúp nước Mỹ hùng mạnh. Khuynh hướng này cũng hiện rõ khi xét theo đảng phái chính trị.

Trong một phân tích khác của Pew liên quan đến người nhập cư, tỉ lệ người nhập cư ở Mỹ đạt mức cao gần kỉ lục tuy vẫn thấp hơn tỉ lệ của nhiều nước khác.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: