Nếu cần bằng chứng mới về sự lệ thuộc của Ngân hàng Thế giới (WB) vào Mỹ thì chỉ cần nhìn vào quan hệ hiện tại giữa WB và Iran.

worldbank-kvnf-621x41440livemint_ONDYChủ tịch WB Jim Yong Kim AFP

Từ năm 2005, tức là từ khi vấn đề hạt nhân của Iran xuất hiện trên chương trình nghị sự chính trị an ninh của thế giới, WB đã ngừng trệ mọi mối quan hệ với Iran và dừng giải ngân những dự án mà WB đã thỏa thuận giúp nước này, với lý do Iran bị Liên Hiệp Quốc áp dụng những biện pháp trừng phạt. Bây giờ, vấn đề hạt nhân của Iran đã được giải quyết và Liên Hiệp Quốc, Mỹ và EU đã buộc phải dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt Tehran. Dù vậy, WB vẫn chưa sẵn sàng nối lại quan hệ hợp tác với Iran.
Nguyên do là WB vẫn chưa hết ngại Mỹ. Mỹ là nước cấp vốn nhiều nhất cho WB nên không chỉ chi phối mà còn thao túng cả WB. Tại Mỹ, sự chống đối đối với giải pháp cho vấn đề hạt nhân đã đạt được với Iran vẫn còn rất đáng kể trong quốc hội và đảng Cộng hòa. Ngoài ra, Mỹ vẫn còn áp dụng những biện pháp trừng phạt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng của Iran bị Mỹ đưa vào danh sách những đối tượng tiếp tay khủng bố quốc tế. Đó là những trở ngại về chính trị mà WB không dám tự ý vượt qua nếu không muốn bị cắt giảm nguồn tài chính.
Tôn chỉ mục đích của WB là hậu thuẫn các nước trên thế giới phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xóa đói nghèo. Iran có nhu cầu ấy sau thời gian dài bị trừng phạt về kinh tế và tài chính. WB đi ngược tôn chỉ mục đích này khi chịu lệ thuộc vào Mỹ. Càng như thế, WB càng suy giảm vai trò trên thế giới vì các nước, trong đó có Iran, hiện đã có nhiều nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế khác.

La Phù

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!