(Getty Images)
QUẬN CAM – Chí phí mướn nhà ở miên nam California đã tăng gấp đôi trong 17 năm. Đây là một mức tăng nhanh gấp đôi, so với chi phí sinh hoạt tổng quát, theo Chỉ Số Giá Cả Tiêu Thụ (CPI) khu vực cho biết.
Tính từ đầu của thế kỷ 21 này cho đến tháng Bảy, mức giá thuê nhà ở các địa phương tăng 102 phần trăm, so với mức tăng 53 phần trăm cho CPI nói chung ở các hạt Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và Ventura. Trên toàn quốc, tiền thuê nhà tăng 72 phần trăm trong cùng thời kỳ.
Khoảng cách lạm phát địa phương này – chi phí thuê nhà so với tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ – đang tăng lên. Phải mất 19 năm để tiền thuê tăng lên gấp đôi, nhưng mức lạm phát tính chung trong giai đoạn 1981-2000 đã gần bằng như vậy, tăng gần 82%.
Chỉ số giá thuê của CPI được biên soạn từ một cuộc khảo sát liên tục về các gia đình về những khoản chi tiêu hàng ngày, bao gồm cả thành tố lớn nhất: nhà ở. Số liễu về tiền thuê nhà này khác với những chỉ số thường được trích dẫn, lấy từ việc thăm dò ý kiến các chủ nhà về tiền mướn nhà,
Những mức tiền lương ở địa phương đều không theo kịp vơi mức giá thuê nhà đang tăng lên. Chỉ số CPI cho thấy rằng tiền thuê nhà ở địa phương tăng từ một mức 4.2 phần trăm mỗi năm từ năm 2000, so với mức tăng thu nhập trung bình tính theo đầu người là 3.5 phần trăm ở Los Angeles County và Orange County, và 2.8 phần trăm ở vùng Inland Empire.
Tất cả điều đó là một phần của một mức tăng tiền thuê nhà được cường điệu ở miền nam California. Nguyên nhân gây ra mức tăng đó là sức tăng trưởng việc làm vững chắc, vượt quá khả năng của các công ty phát triển gia cư để xây dựng thêm nhiều căn nhà chung cư. Mới đây mức tăng tiền thuê nhà đã tăng trở nên nhanh hơn nữa.
Chỉ số CPI về giá thuê nhà ở miền nam California đã tăng lên, với tỷ lệ hàng năm là 5.2 phần trăm trong tháng Bảy, cao hơn mức tăng hàng năn 5.1 phần trăm trong nửa đầu năm nay, mức cao nhất tính trong 10 năm. Tính trên toàn quốc, mức tăng chỉ là 3.9 phần trăm trong sáu tháng đầu của năm.
Một sự an ủi duy nhất cho những người mướn nhà tại địa phương có thể là sự kiện là mới đây điều đó còn tệ hơn trên các thị trường khác. Mức tăng tiền thuê nhà trong nửa đầu của năm ở miền nam California là chưa bằng so với tám trong số 26 thị trường lớn khác của Hoa Kỳ được chỉ số CPI theo dõi. Mức tăng đó bị vượt qua bởi mức 8.4 phần trăm trong một năm của Portland, và 6.9 của Dallas. Và những mức giá thuê nhà ở tất cả các tiểu bang miền Tây đều tăng tới một tỷ lệ hàng năm tính chung là 5.5 phần trăm.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: