WASHINGTON – Thị trường việc làm tại Hoa Kỳ đang ở mức gần là toàn dụng, vừa ghi kỷ lục mới: số người mất việc xin trợ cấp cuối Tháng 2, trong tuần lễ chấm dứt ngày 25-2, là 223,000, giảm 19,000 so với tuần trước, và là thấp nhất 44 năm.

Đây là bằng chứng cụ thể về thị trường lao động chặt chẽ với sức tạo việc làm tiếp tục vững mạnh.

Số người khai thất nghiệp cuối Tháng 2 cũng là 2 năm liền dưới ngưỡng 300,000 – con số trung bình 4 tuần, ít giao động hơn, là 234,250, giảm 6250, là thấp nhất từ giữa Tháng 4-1973.

Các nhà hoạch định chính sách của Quỹ dự trữ liên bang (FED) sẽ cân nhắc trong tháng này lãi suất căn bản thích hợp với các điều kiện về thất nghiệp và lạm phát.

Tỉ lệ lạm phát loan báo hôm Thứ Tư tăng, nhưng chưa tới chỉ tiêu 2% mà FED đề ra để điều chỉnh lãi suất.

Phúc trình hôm Thứ Năm cũng cho thấy số người đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sau tuần đầu trợ cấp đã tăng 3,000 tới mức 2.07 triệu người trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 18 tháng 2.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: