Bà Hà Nguyễn McNeill, chánh văn phòng TSA. (Hình: Twitter)

WASHINGTON, DC– Bà Hà Nguyễn McNeill vừa được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ (Transportation Security Administration – TSA) hồi Tháng Sáu, theo thông cáo của cơ quan này.

Trong vai trò này, bà Hà cố vấn cho giám đốc TSA trong các vấn đề liên quan đến sự nhạy cảm của công chúng, chính sách an ninh, và các hoạt động quản trị, giúp TSA trở thành cơ quan ngăn chặn khủng bố một cách hiệu quả, theo thông cáo.

Bà Hà làm việc cho chính quyền liên bang được tám năm, tập trung trong các vấn đề bao gồm an ninh nội địa, an ninh thương mại, thi hành bảo vệ bản quyền trí tuệ, quan hệ quốc tế, và an ninh giao thông.

Trước khi vào làm việc cho TSA, bà Hà Nguyễn McNeill là chánh văn phòng và phó chủ tịch điều hành BSA The Software Alliance, giữ vai trò cộng sự quan trọng và đại diện cho các vấn đề nội vụ và ngoại vụ cho chủ tịch và tổng giám đốc, và bảo đảm sự cân bằng các ưu tiên và hoạt động của BSA.

Trong khi làm việc với chủ tịch, tổng giám đốc, và nhóm lãnh đạo cao cấp của BSA, bà Hà đóng góp vào việc phát triển các kế hoạch lâu dài mạnh mẽ và vị trí của BSA với các cố gắng có tính quyết định.

Bà cũng lãnh đạo các chương trình ưu tiên, bao gồm giúp thành lập một quỹ để tạo sự chú ý của ảnh hưởng của các chương trình điện toán đối với xã hội và tầm quan trọng của chương trình giáo dục STEM.

Bà Hà cũng từng làm việc hai lần tại Tòa Bạch Ốc, ban đầu với Văn Phòng Phối Hợp Bảo Vệ Sản Phẩm Trí Tuệ, và sau đó là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, trong vai trò giám đốc đặc trách an ninh hàng không. Trong vai trò này, bà Hà chịu trách nhiệm các chương trình chiến lược và chính sách quan trọng, bao gồm các cố gắng giữa các cơ quan trong việc giới thiệu hệ thống bảo vệ an ninh hàng không dân sự không cần người điều khiển.

Trước đó, bà là chánh văn phòng kiêm cố vấn điều hành tại Văn Phòng Chiến Lược Toàn Cầu của TSA, nơi bà chịu trách nhiệm cải tổ các thủ tục và cung cách làm việc cho văn phòng này, cũng như cố vấn cho một số chương trình an ninh hàng không quốc tế.

Bà Hà Nguyễn McNeill sinh ra tại Montreal, Canada, tốt nghiệp cao học ngành chính sách công tại trường John F. Kennedy School of Government của đại học Harvard University, và tốt nghiệp cử nhân quốc tế học và âm nhạc tại đại học UC Irvine.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: