Mẫu thư xin nâng cấp và bổ túc thành viên đi theo.

Cần chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục/bản sao:
+ Copy giấy Quốc tịch của NBL.
+ Giấy kết hôn.
+ Giấy khai sinh của chồng.
+ Giấy khai sinh của con bạn.
Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó Scan màu, và email kèm theo thư này đến NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

Due to the fact that my mother, the petitioner of this case, became a US citizen on mm/dd/yyyy and I, the principal applicant married on mm/dd/yyyy please kindly upgrade my case from F2B to F3. A copy of petitioner’s Naturalization certificate enclose. Also, please update my case by adding the following family member (s):

1. My husband’s name: (Họ tên chồng). 
Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 JAN 1960).
* Marriage and Birth Certificate enclosed

2. My son’s name: (Họ tên con trai). 
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 FEB 1990).
* Birth Certificate enclosed

3. My daughter’s name: (Họ tên con gái). 
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).
* Birth Certificate enclosed.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!