Mẫu thư khiếu nại tuổi CSPA gửi NVC.

1. Điều chỉnh mẫu thư cho thích hợp với trường hợp của bạn.

2. Chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục, bản sao:
+ Giấy I-797, Approval Notice.
+ Giấy khai sinh của con bạn.

Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó Scan màu, và email kèm theo thư này đến NVC.

3. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

4. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Request for the CSPA protection.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).
Preference Category: (Diện bảo lãnh F1, F3…).

Petitioner’s name: (Họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,

I am the principal applicant of this petition.

I would like to inform you that my son’s status is protected by the CSPA and it has not aged out even as now.

– Preference Category: (Diện bảo lãnh).
– My son’s name: (Họ tên con trai) (Nếu con gái thì ghi-My daughter’s name).
– My son’s date of birth: (mm/dd/yyyy tháng, ngày, năm).
– Priority Date: (mm/dd/yyyy tháng, ngày, năm).
– Approval Date: (mm/dd/yyyy tháng, ngày, năm).
– Date visa became available: (mm/dd/yyyy tháng, ngày, năm).

Would you please kindly update my case by adding his name as the derivative applicant into the petition.

Enclosed please find copies of 2 support documents:
1. Form I-797 Approval Notice.
2. My son’s Birth Certificate.
3. My Birth Certificate.

Please inform me the result of this request. Your prompt response would be much appreciated. Thank you very much.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!