Mẫu thư bổ túc giấy khai sinh của con.

Sau khi đơn bảo lãnh của bạn được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận Approval Date, và được chuyển qua National Visa Center (NVC) để lưu trữ trong thời gian chờ đến lượt được giải quyết, nếu bạn có con, bạn nên gửi giấy khai sanh của con bạn cho National Visa Center (NVC) để họ cập nhật hồ sơ của bạn.

Sau đây là mẫu thư để gửi kèm giấy khai sanh cho National Visa Center:

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject (hay đầu đề):

HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS) – Request for updating additional family member (s).

Body (hay Nội dung thư):

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

Please kindly update my case by adding the following family member (s):

1. My son’s name: (Họ tên con trai).
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 FEB 1990).
*Birth Certificate enclosed.

2. My daughter’s name: (Họ tên con gái).
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).
*Birth Certificate enclosed.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Bạn chuẩn bị bản chính, hoặc bản trích lục/bản sao:
+ Giấy khai sinh của con bạn.
Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu, và email kèm theo thư này gửi  đến National Visa Center.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!