Little Sài Gòn : Sáng ngày 09 tháng 2 năm 2019 , mặc dù mưa liên tục từ 07 đến 09 h sáng nhưng ngay khi trời quang mây tạnh , lễ diễu hành tết Kỷ Hợi 2019 bắt đầu , lần lượt gần trăm xe hoa được trang bị kỹ càng xuất phát từ đầu đường Magnolia . Sau đây là hình ảnh cuộc diễu hành .


binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: