Lịch visa tháng 07/2018 và dự đoán lịch visa tháng 08/2018.

F1………22/04/2011………tăng 2 tuần
F2A……22/06/2016……….tăng 2 tuần.
F2B……15/08/2011……….tăng 7 tuần.
F3………01/05/2006………tăng 6 tuần.
F4………15/11/2004………tăng 3 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!