Lịch visa tháng 03/2018 và dự đoán lịch visa tháng 04/2018.

F1…….. 22/03/2011………tăng 1 tuần.
F2A…….22/03/2016………tăng 3 tuần.
F2B…….01/03/2011………tăng 6 tuần.
F3………15/12/2005………tăng 4 tuần.
F4………22/08/2004………tăng 4 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!