Lịch visa tháng 02/2018 và dự đoán lịch visa tháng 03/2018.

F1…….. 15/03/2011………đứng yên.
F2A…….01/03/2016………tăng 4 tuần.
F2B…….15/01/2011………tăng 6 tuần.
F3………15/11/2005………tăng 5 tuần.
F4………22/07/2004………tăng 4 tuần.

Nguồn: Xem tại đây

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!