California đã mất 3.5 triệu cư dân khi họ di cư sang các tiểu bang khác. Nhưng… (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

(ocregister.com) – Những mẩu tin về các dữ kiện dân số đã được sử dụng để cho rằng chính sách của California, trong số những vấn đề khác như thuế cao và luật lệ khắt khe, đang đẩy một con số khổng lồ các cư dân ra khỏi tiểu bang.

Quả thật California có phí tổn sinh hoạt cao, và nhiều ngành nghề đang phát triển nhanh nhưng đòi hỏi nhiều học vấn và trình độ chuyên môn.

Chúng ta thường quên vấn đề California là một tiểu bang lớn như thế nào và có bao nhiêu người đang sinh sống tại đó. Khi xếp hạng các tiểu bang theo khuôn mẫu kinh tế và nhân khẩu, California đứng hàng đầu hoặc gần hàng đầu.

Khi Sở Điều Tra Dân Số mới đây báo cáo California có số người di chuyển ra khỏi tiểu bang nhiều hơn số người dọn tới tiểu bang, 129,233 trong năm 2015, nhiều người đã lên tiếng báo động và cho rằng cư dân California đang bỏ đi hàng loạt.

Nhưng khi xét tới chuyện California có dân số lớn nhất trong nước (38.7 triệu trong năm 2015), sai biệt giữa số người di cư ra khỏi tiểu bang số người dọn tới, được tính bằng cách lấy số người dọn ra khỏi tiểu bang trừ đi số người dọn tới, bạn thấy số người ra đi (tính thuần) chỉ tương tương với 0.3% dân số (trong khi có 14 tiểu bang có thành quả còn tệ hơn nữa).

Rất nhiều người rời khỏi California

California quả thật đã mất 3.5 triệu cư dân khi họ di cư sang các tiểu bang khác trong thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2015.

Texas, nơi đến hàng đầu của những người rời khỏi California, có số cư dân bị mất lớn hàng thứ nhì trong thời kỳ trên: 2.5 triệu. Sau đó tới New York: 2.4 triệu, và Florida: 2 triệu.

Người dân đi chuyển. Và những tiểu bang lớn mất khá nhiều người, bất kể vì lý do gì.

Nhưng con số đó không đáng kể

Nên nhớ California là một tiểu bang khổng lồ. Do đó, con số 3.2 triệu người bỏ đi tương đương với một tỉ lệ hàng năm 1.55% cư dân di chuyển ra khỏi tiểu bang trong thời kỳ 2010-2015.

Tuy nhiên, California có tỉ lệ di chuyển tính theo đầu người thấp hơn bất cứ tiểu bang nào khác. Đúng, số người California rời khỏi tiểu bang có lẽ ít nhất.

Nên ghi nhận rằng 2.3% người Mỹ di chuyển ra khỏi ranh giới tiểu bang hàng năm trong thời kỳ 2010-2015. Alaska có tỉ lệ di cư khỏi tiểu bang cao nhất: 11.6%, Wyoming: 5.4% và North Dakota: 3.89%.

Trong năm 2015, California mất 643,710 cư dân cho các tiểu bang khác, tăng 8% so với năm 2014, và tăng 12% so với cuối vụ suy thoái.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: