Một thăm dò được thực hiện về tánh tình của cử tri người Mỹ gốc Á Châu trước cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy rằng 72% người Mỹ gốc Nhật Bản không đồng ý cách Donald Trump điều hành công việc của ông như là tổng thống.

Nhìn chung, tỉ lệ chấp thuận việc làm của Trump trong số người Mỹ gốc Á là 36% đồng ý và 58% không đồng ý. Có tới 64% cử tri người Mỹ gốc Việt là đồng ý đối với tổng thống.

Cử tri người Mỹ gốc Nhật có mức không đồng ý với Trump cao trong số người Mỹ gốc Á châu. Người Mỹ gốc Phi Luật Tân ở mức 48%, trong khi các nhóm người Mỹ gốc  Á Châu khác thì tỉ lệ đồng ý là chưa tới một phần ba.

Thăm Dò Cử Tri Người Mỹ Gốc Á Năm 2018 được bảo trợ bởi Civic Leadership USA trong hợp tác với Liên Hiệp Công Đoàn Lao Động Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương AFL-CIO và Công Lý Tiến Bộ  Cho Người Mỹ Gốc Á.

Phúc trình này cho thấy những kết quả của các cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng điện thoại và trang mạng toàn cầu từ ngày 23 tháng 8 tới 4 tháng 10 năm 2018, 1,316 cử tri ghi danh là những người xác nhận là người Mỹ gốc Á, tạo ra tổng sai số của lỗi lấy mẫu cộng hay trừ 3%.

Thăm dò cho thấy rằng có những khác biệt dựa trên tuổi tác với những thanh niên tuổi từ 18 tới 34 ghi danh đi bầu thì bất mãn cao nhất.

Số cử tri người Mỹ gốc Á trong thập niên trước đã gần gấp đôi từ khoảng 2 triệu cử tri trong năm 2000 lên tới 5 triệu cử tri vào năm 2016, hay khoảng 3.7% tổng dân số cử tri đi bầu.

Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ thì hài lòng với những tiến bộ mạnh trong cử tri người Mỹ gốc Á khi so với các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cả cuộc đua vào Thượng Viện.

Cử tri người Mỹ gốc Việt thì thích các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Hạ Viện, và cử tri Phi Luật Tân bên ngoài California thì thích các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chạy đua vào Thượng Viện.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: