Học Khu Garden Grove công bố phát thức ăn trưa miễn phí cho tất cả các học sinh trong thời gian đóng cửa trường học để phòng dịch COVID-19.


Học Khu Garden Grove phát thức ăn trưa miễn phí trong lúc đóng trường học. (Hình minh họa: Garden Grove Unified School District)

Học khu Garden Grove, nơi có đông học sinh gốc Việt, có tổng cộng 65 trường, trong đó có 48 mẫu giáo và tiểu học (Elementary), 9 trung học đệ nhất cấp (Middle School) và 9 trung học đệ nhị cấp (High School). Theo Ed-Data, học khu có khoảng 42,000 học sinh.

Theo thông báo của học khu, chương trình ăn trưa miễn phí này sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, 16 Tháng Ba, cho đến khi trường học mở cửa lại. Học khu sẽ phát thức ăn mỗi ngày từ 11 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ chiều cho tất cả học sinh từ 18 tuổi trở xuống, bất kể thu nhập của gia đình ra sao.

Ngoài ra, trẻ em hay người bị khuyết tật cũng có thể được phát bữa ăn miễn phí, bất kể trong độ tuổi nào. Những người này phải có mặt tại những địa điểm phát thức ăn để nhận.

13 địa điểm phát thức ăn trưa miễn phí của Học Khu Garden Grove gồm:

 • Trung học đệ nhất cấp Alamitos tại địa chỉ 12381 Dale St., Garden Grove.
 • Trung học đệ nhất cấp Bell tại địa chỉ 12345 Springdale St., Garden Grove.
 • Trung học đệ nhất cấp Fitz tại địa chỉ 4600 West McFadden Ave. Santa Ana.
 • Trung học đệ nhất cấp Irvine tại địa chỉ 10552 Hazard Ave., Santa Ana.
 • Trung học đệ nhất cấp Ralston tại địa chỉ 10851 Lampson Ave., Garden Grove.
 • Tiểu học Peters K-3 tại địa chỉ 13162 Newhope St., Garden Grove.
 • Trung học Bolsa Grande tại địa chỉ 9401 Westminster Ave., Garden Grove.
 • Trung học Garden Grove tại địa chỉ 11271 Stanford Ave., Garden Grove.
 • Trung học Laquinta tại địa chỉ 10372 McFadden Ave., Westminster.
 • Trung học Los Amigos tại địa chỉ 16566 Newhope St., Fountain Valley.
 • Trung học Pacifica tại địa chỉ 6851 Lampson Ave., Garden Grove.
 • Trung học Rancho Alamitos tại địa chỉ 11351 Dale St., Garden Grove.
 • Trung học Santiago tại địa chỉ 12342 Trask Ave., Garden Grove.

Những người đến lấy bữa trưa có thể vào trong hoặc ngồi trong xe lấy theo kiểu “drive-through.” Học Khu Garden Grove khuyên những người “drive-through” nên ngồi yên trong xe để giữ an toàn.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: