Chính quyền Tổng thống Trump ngày 18/2 cho biết sẽ bắt đầu đối xử với chín thực thể truyền thông quốc doanh Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các tòa đại sứ nước ngoài, yêu cầu họ phải đăng ký nhân viên và tài sản tại Mỹ với Bộ Ngoại giao.

Hai nhân viên cao cấp Bộ Ngoại giao nói quyết định này được đưa ra vì Trung Quốc thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước đối với truyền thông, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tích cực sử dụng các cơ quan này để tuyên truyền thân Bắc Kinh.

“Việc kiểm soát nội dung và biên tập chỉ được củng cố dưới thời Tập Cận Bình nắm quyền,” một giới chức nói. “Những tổ chức này trên thực tế là cánh tay tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Trung Quốc không được báo trước về quyết định này và sẽ được thông báo vào chiều ngày 18/2, một giới chức nói.

Việc kiểm soát của Bắc Kinh đối với truyền thông quốc doanh Trung Quốc đã trở thành “càng ngày càng khắc nghiệt,” giới chức thứ hai nói.

Cả hai giới chức này nói với phóng viên với điều kiện ẩn danh.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: